آموزش مایکروسافت سی آرام

نرم افزار مایکروسافت CRM  نرم افزاری گسترده با امکانات فراوان است.جهت استفاده از این نرم افزارآموزشهای خاص نیاز است .این آموزشها برای افراد مختلف با نقشهای متفاوت ،فرق کرده و دوره های آن  متفاوت است.

  • آموزش کاربری مقدماتی در مایکروسافت سی آرام(تمامی کابران)
  • آموزش کاربری پیشرفته در مایکروسافت سی آرام
  • آموزش بازاریابی و فروش در مایکروسافت سی آرام
  • آموزش  خدمات پس از فروش در مایکروسافت سی آرام
  • آموزش راهبری مقدماتی در مایکروسافت سی آرام (مخصوص ادمین سیستم)
  • آموزش راهبری پیشرفته در مایکروسافت سی آرام (مخصوص ادمین سیستم)
  • آموزش طراحی گزارشات پیشرفته در مایکروسافت سی آرام (مخصوص ادمین سیستم)

این دوره ها سر فصلهای مرتبط با خود راداشته و مخاطبان با گذراندن هردوره با قسمتی از مایکروسافت سی آرام آشنا می شوند.

لازم به توضیح است که پیاده سازی مایکروسافت سی آر ام در سازمانها به مهارتهائی بیش از آموزشهای ارائه شده در بالا نیاز دارد.بدین سبب توصیه می شود از مشاور مایکروسافت داینامیک سی آرام در کنار آموزشهای فوق استفاده شود.

برای توضیح بیشتر در مورد دوره های فوق با شماره 88170693 تماس حاصل نمائید.

 

/ 0 نظر / 36 بازدید