CRM ابزاری برای پیش بینی و نحلیل داده ها (XRM)

پیش بینی و تحلیل داده ها تماما کارهای محاسباتی ریاضی نیست.در پاره ای از مواقع برخی مفاهیم CRM  ای تحلیل ها و پیش بینی های جامع و کاملی درباره بازار پیش رو با توجه به رفتار گذشته ارائه می دهند.

یکی از گزارشات ساده هر نرم افزار CRM  ای نمایش صنف مشتریان است .با بررسی این اطلاعات می توان نفوذ محصول خود در صنفهای مختلف را بررسی و با اعمال تغییرات خاص در محصول جهت سازگاری بیشتر با 5 صنف برتر درصد  موفقیت تبدیل مشتریان کاندید به مشتریان اصلی(یکی از اهداف استفاده از CRM در سازمانها) را بالاتر ببرید.

در فضای کسب و کار همواره عوامل بیرونی در خرید مشتری تاثیر گزار است.در ایران این عوامل بیرونی مانند تحریم ،قابل پیش بینی نبودن دلار و طلا ،تورمهای سالیانه بالا و...از جمله این عوامل هستند.آیا پس از رفع این عوامل به سراغ 50 مشتری  کاندید بزرگی که در این دوران به  سراغ شما آمدند ولی خریدی انجام نشد رفته اید.مشتریان کاندید از دست رفته غنی ترین منبع تولید مشتری در سازمان می باشند.

فروشنده ها همواره سعی میکنند با کوهی از اطلاعات و پیشنهادات ویژه  با مشتری صحبت کنند فارغ از اینکه آیا مشتری به این اطلاعات یا پیشنهادات را  نیاز دارد یا خیر؟آیا به مشتری زمان لازم برای انتخاب راداده ایم؟تابحال به این گزینه توجه کرده اید چند درصد مشتریان در پایان تماس اول درخواست خرید دارند؟چند درصد در تماسهای آتی ،ارسال کاتالوگ محصولات ،پس از قرارملاقات اول یا آتی و...؟با بررسی نمودارهای موجود در سی آرام جواب این سئوالات پاسخ داده خواهد شد و بدین ترتیب زمان تخمینی خرید مشتری مشخص خواهد شد.مشتریان عصر جدید نیازمند اطلاعات مکفی و زمان برای تحلیل خرید هستند نه چیز بیشتر.

/ 0 نظر / 41 بازدید